sobota, 11 lipca 2020r., Imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi
Poczesna sukcesy zdjęcia e-learning kontakt   Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
w roku szkolnym 2016/17

Informacja dla uczniów, rodziców (opiekunów) o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego 2016/17

     Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje trzy części:
  1 dzień egzaminu - 19 kwietnia 2017 rok (środa)
  Część humanistyczna
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - egzamin rozpocznie się o godzinie 900 i będzie trwał 60 minut.
 • z zakresu języka polskiego - egzamin rozpocznie się o godzinie 1100 i będzie trwał 90 minut.

  2 dzień egzaminu -20 kwietnia 2017 rok (czwartek)
  Część matematyczno- przyrodnicza
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych(biologia, chemia, fizyka, geografia) - egzamin rozpocznie się o godzinie 900 i będzie trwał 60 minut.
 • z zakresu matematyki - egzamin rozpocznie się o godzinie 1100 i będzie trwał 90 minut.

  3 dzień egzaminu - 21 kwietnia 2017 rok (piątek)
  Część językowa- język obcy nowożytny (angielski, niemiecki)
 • poziom podstawowy - egzamin rozpocznie się o godzinie 900 i będzie trwał 60 minut
 • poziom rozszerzony - egzamin rozpocznie się o godzinie 1100 i będzie trwał 60 minut.

  Pomiędzy poszczególnymi zakresami danej części egzaminu gimnazjalnego następuje przerwa.

  Informacja o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości zdającego


  Na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej stwierdzającej występowanie dysleksji uczeń podczas egzaminu gimnazjalnego ma prawo korzystać z wydłużonego czasu pracy z zestawem egzaminacyjnym:
  1. historii i wiedzy o społeczeństwie - do 20 minut
  2. języka polskiego - do 45 minut
  3. przedmiotów przyrodniczych - do 20 minut
  4. matematyki - do 45 minut
  5. języka obcego na poziomie podstawowym - do 20 minut
  6. języka obcego na poziomie rozszerzonym - do 30 minut

  Ponadto uczeń, u którego występują specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja) nie przenosi odpowiedzi na kartę odpowiedzi danego zestawu egzaminacyjnego (nie korzysta z dodatkowych 5 minut po egzaminie przeznaczonego na przeniesienie odpowiedzi)
  Czynności związane z kodowaniem tj. wpisanie kodu ucznia i numeru pesel na arkuszu egzaminacyjnym wykonuje nauczyciel (członek komisji)
  Przy sprawdzaniu prac egzaminacyjnych są zastosowane szczegółowe zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.

Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
42-262 Kolonia Poczesna
ul. Bankowa 7
tel./fax 0-34 3274873


Wi-Fi dla szkół

Szkoła uzyskała
Znak Jakości Interkl@sa
na 2 lata szkolne 2011/2012, 2012/2013


Szkoła uzyskała
Znak Jakości Interkl@sa
na 2 lata szkolne 2009/2010, 2010/2011

Szkoła uzyskała
Znak Jakości Interkl@sa
na rok szkolny 2008/2009

Certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.
uwagi z dzienniczków

"Kowalska i Jóźwiak nie chcą podać swego nazwiska."

© Copyright 2002-2016 Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej