piątek, 14 sierpnia 2020r., Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Poczesna sukcesy zdjęcia e-learning kontakt   


Rys historyczny

Dzieje naszej gminy sięgają odległych czasów. Najstarsze wzmianki dotyczące Huty Starej, Nierady, i Nowej Wsi pochodzą z XVIII w. Słowik był wymieniany w dokumencie z roku 1629, a Wrzosowa wspomniana przez Jana Długosza w roku 1470. Poczesna również pojawiła się w pismach Długosza, ale pierwsza wzmianka o niej jako o wsi Królewskiej pochodzi z roku 1578. W roku 1606 została w Poczesnej erygowana parafia. Poczesna należała do starostwa olsztyńskiego jako ośrodek jednego z czterech kluczy tego starostwa. Klucz poczeszyński zasilał skarb koronny znacznymi zyskami, było to 37% dochodów całego starostwa. Nic zresztą dziwnego, skoro do klucza należało 12 wsi, 5 folwarków, 4 wójostwa i Częstochowa. Na skutek uchwały rozbiorowej w 1797 roku Poczesna wraz z przyległościami znalazła się w zaborze pruskim. Okres napoleoński, który wkrótce nastąpił, szczególnie wojny między zaborcami Polski, a Francją doprowadził do zmiany granic na ziemiach polskich. Poczesna weszła w skład Księstwa Warszawskiego, a po klęsce Napoleona i po kongresie Wiedeńskim stała się częścią Królestwa Kongresowego podległego Rosji. W królestwie Polskim Poczesna była siedzibą jednej z pięciu ekonomii rządowych rejonu częstochowskiego. W roku 1841 ukazem carskim część Ekonomi Pocześniańskiej została ofiarowana rosyjskiemu generałowi Sobolewowi. Nie była to mała darowizna-ponad 3000 morgów ziemi. Pod koniec XIX w. czynne już były w Poczesnej i Borku kopalnie rudy żelaza, a w związku z powstaniem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na początku XX wieku została założona cegielnia w Korwinowie. Obecna gmina Poczesna jako pełnoprawna jednostka administracji państwowej pojawiła się w 1919 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i weszła w skład powiatu częstochowskiego, województwa kieleckiego.


Urząd GminyOśrodek Kultury BibliotekaGminny Zespół Ośrodków ZdrowiaBank spółdzielczy


Położenie geograficzne

Gmina Poczesna położona jest w północnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Granice gminy wyznacza sąsiedztwo z miastem Częstochowa oraz 5-oma gminami: Kamienica Polska, Starcza, Poraj, Konopiska, Olsztyn. Ogólna powierzchnia 6.013 ha, z czego większość gruntów zaliczana jest do klasy V, VI, a więc do gleb mało urodzajnych. Gmina liczy 12 tysięcy mieszkańców, podzielona jest na 14 sołectw obejmujących 18 wsi, ma charakter przemysłowo-rolniczy. Stan mienia komunalnego wynosi 172 ha . W każdym z sołectwie określone zostały rejony do zabudowy, najliczniejsze we Wrzosowej i Poczesnej. Wielokilometrowa sieć dróg zaliczana jest do państwowych, wojewódzkich i gminnych.
Ważnym elementem usytuowania geograficznego jest droga szybkiego ruchu Warszawa - Katowice. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Krzyżujące się drogi w kierunku Zawiercia, Opola, Katowic i Częstochowy mają korzystny walor w rozwoju gospodarczym gminy.


Kościół parafialny

Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
42-262 Kolonia Poczesna
ul. Bankowa 7
tel./fax 0-34 3274873


Wi-Fi dla szkół

Szkoła uzyskała
Znak Jakości Interkl@sa
na 2 lata szkolne 2011/2012, 2012/2013


Szkoła uzyskała
Znak Jakości Interkl@sa
na 2 lata szkolne 2009/2010, 2010/2011

Szkoła uzyskała
Znak Jakości Interkl@sa
na rok szkolny 2008/2009

Certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.
uwagi z dzienniczków

"Zjada ściągi po klasówce."

© Copyright 2002-2016 Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej