sobota, 11 lipca 2020r., Imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi
Poczesna sukcesy zdjęcia e-learning kontakt   Szkoła Równego Traktowania

Krótko o projekcie...

     Szkoła Równego Traktowania w naszym gimnazjum. Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego od października 2015 r. realizuje projekt edukacyjny "Szkoła Równego Traktowania". Jest to program edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim, prowadzony przez Fundację im. Profesora Bronisława Geremka w Warszawie. Głównym celem programu jest podjęcie działań antydyskryminacyjnych oraz propagowanie tolerancji.
     W roku szkolnym 2015/2016 przyjęto do programu 30 szkół z całego kraju spośród ponad 250 szkół zgłoszonych do projektu. O przyjęciu do programu decydowała aplikacja wysłana przez koordynatora w roku 2014. Koordynatorem szkolnym projektu w naszym gimnazjum jest nauczyciel języka angielskiego, Katarzyna Kołodziejczyk. Tematem programu napisanego przez koordynatora szkolnego przy wsparciu wychowawców klas oraz p. Agnieszki Soboty i p. Michała Szczepanika jest przeciwdziałanie mowie nienawiści w szkole. Tytuł szkolnego projektu to: TOLERUJĘ = AKCEPTUJĘ + SZANUJĘ.
    Projekt rozpoczął się w październiku trzydniowym szkoleniem koordynatora w Warszawie, a zakończy się 13 czerwca 2016 r., kiedy nastąpi podsumowanie działań, a szkoły, które zrealizują projekty antydyskryminacyjne otrzymają wówczas odznaki Szkoły Równego Traktowania.
    W projekcie w naszego gimnazjum biorą udział wszyscy uczniowie. Dotychczasowe działania polegały na uczestnictwie koordynatora w dwóch trzydniowych warsztatach szkoleniowych w Warszawie oraz uczestnictwie poszczególnych klas w warsztatach prowadzonych przez panią psycholog, Magdalenę Sawicką. Przed nami jeszcze wiele innych działań, które mamy nadzieję, że pogłębią wiedzę dotyczącą negatywnych skutków mowy nienawiści oraz zwiększą umiejętności uczniów odpowiedniego reagowania na mowę nienawiści dzięki treningom odwagi cywilnej.

www.facebook.com/szkolarownegotraktowania

Zdjęcia: Krzysztof Plebankiewicz


Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
42-262 Kolonia Poczesna
ul. Bankowa 7
tel./fax 0-34 3274873


Wi-Fi dla szkół

Szkoła uzyskała
Znak Jakości Interkl@sa
na 2 lata szkolne 2011/2012, 2012/2013


Szkoła uzyskała
Znak Jakości Interkl@sa
na 2 lata szkolne 2009/2010, 2010/2011

Szkoła uzyskała
Znak Jakości Interkl@sa
na rok szkolny 2008/2009

Certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.
uwagi z dzienniczków

"Bawi się zegarkiem na lekcji j.rosyjskiego."

© Copyright 2002-2016 Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej