sobota, 11 lipca 2020r., Imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi
Poczesna sukcesy zdjęcia e-learning kontakt   Uczniowski Klub Sportowy "Warta"

   Działalność UKS "Warta" opiera się na organizowaniu zajęć sportowych z gier zespołowych: piłki koszykowej, siatkowej, nożnej oraz zajęć tenisa stołowego, systematycznych zajęciach sportowych dla zainteresowanych uczniów, pozyskiwaniu środków finansowych.
   Planowane jest i organizowanie pozalekcyjne życie sportowe dzieci i młodzieży, w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe.
   Zaangażowaliśmy dzieci i młodzież do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczyliśmy w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, organizowaliśmy zajęcia sportowe w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej, organizowaliśmy działalność sportową ze szczególnym uwzględnieniem funkcji profilaktycznej, zdrowotnej i integracyjnej, organizowaliśmy różnorodne formy współzawodnictwa sportowego, kształtowaliśmy pozytywne cechy charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.Zarząd UKS WARTA
Prezes Zarządu - Iwona Skorupa
Z-ca Prezesa - Patryk Kozłowski
Sekretarz - Michał SzczepanikGimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
42-262 Kolonia Poczesna
ul. Bankowa 7
tel./fax 0-34 3274873


Wi-Fi dla szkół

Szkoła uzyskała
Znak Jakości Interkl@sa
na 2 lata szkolne 2011/2012, 2012/2013


Szkoła uzyskała
Znak Jakości Interkl@sa
na 2 lata szkolne 2009/2010, 2010/2011

Szkoła uzyskała
Znak Jakości Interkl@sa
na rok szkolny 2008/2009

Certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.
uwagi z dzienniczków

"Na wycieczce szkolnej zerkał nieznacznie ku sklepowi z napojami alkoholowymi, gdzie potem dokonał zakupu pamiątek."

© Copyright 2002-2016 Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej