Wybitni wynalazcy, projektanci i konstruktorzy


Leonardo Da Vinci

Carl Friedrich Benz

Graham Bell

Ignacy Łukasiewicz